Natural Horsemanship 
 

Natural Horsemanship är en filosofi om hur man skapar en naturlig relation till sin häst, utifrån hästens perspektiv. Hästar är av naturen villebrådsdjur och flyktdjur. Vi människor är rovdjur. Det finns mycket i våra naturliga beteenden som kan ställa till det i relationen oss emellan. Bara genom att bli medvetna om det kan vi nå så mycket längre i arbetet med våra hästar. Samtidigt som hästägandet har ökat i Sverige har också den naturliga kunskapen om hästar försvunnit. De flesta av oss har inte äldre släktingar som använder häst i jordbruket eller i skogen. Någonstans där försvann mycket av det sunda förnuftet i hästhanteringen.

I dag är hästen en ren fritidssysselsättning för de flesta. Hästar är både välvilligt inställda och toleranta mot vårt mänskliga beteende. De flesta hästar accepterar att vi inte är perfekta. Men saker och ting skulle kunna vara så mycket enklare. De senaste åren har vi också kunnat läsa om en hel del olyckor i samband med ridning och hästhantering. Kunskap om hästars naturliga sätt att kommunicera gör både hantering och ridning säkrare. Mycket handlar om att lära sig läsa av hästens kroppsspråk och försöka efterlikna hästars kommunikation med andra hästar. Hästar är tio gånger så stora och väldigt mycket snabbare än oss människor i sina sinnen och därför också i sin reaktion. Att försöka dominera dem med våld och tvång kan ses som rent av korkat med den vetskapen. Vi måste utnyttja vår intellektuella och psykologiska förmåga för att få hästen att göra som vi vill. I stället för att försöka kontrollera hästen med kraft försöker vi påverka hästens hjärna.

Det finns en rad övningar som lär dig kommunicera mer på hästens villkor. Det börjar med att etablera kontakt, respekt och tillit. En häst som känner sig trygg och säker tillsammans med sin människa är ofta inte svårövertalad att få dit man vill. Trygghet hör till hästens mest grundläggande behov. Kan du presentera din idé om vad ni ska göra på ett sätt som hästen förstår och känner sig bekväm med behövs det bara lite för att hästen ska svara. Hästen vill komma överens och ser inget egenvärde i att vara den som bestämmer, så länge den känner trygghet hos den som gör anspråk på ledarrollen.Angående begreppet ledarskap. I en naturlig hästflock finns alltid en ledare. Som människa är det svårt att förtjäna ett totalt ledarskap över en häst. Vi tillbringar allt för lite tid tillsammans med våra hästar. För att vara ledare över en häst behöver man nästan bo tillsammans med den i hagen. Vi pratar hellre om partnerskap.

Begreppet ledarskap har en dominant klang över sig som vi helst inte vill se i hästhanteringen. Det är i och för sig viktigt att det inte är hästen som kontrollerar människan, men människans kontroll över hästen får inte gå för långt. Det är viktigt att alltid se till hästen. Gör den inte som du vill finns det en orsak.Det finns exempel på situationer som ofta ställer till problem för människor och deras hästar. Lastning är ett sådant exempel. Alltför många hästägare upplever problem när de ska lasta och köra sina hästar till träning eller tävling. Vi hjälper till att eliminera konflikter och problem.Det finns också många övningar som hjälper hästen att hantera sin rädsla.

Som flyktdjur är hästens naturliga instinkt att fly när något skrämmande uppenbarar sig. Att stanna upp och fundera på hur farligt det egentligen är, är inget naturligt alternativ för en häst. Genom olika övningar ökar vi hästens tolerans för saker som kan upplevas som farligt. Hanteringen är a och o i samvaron med hästen, men det är trots allt rida de flesta av oss vill göra så småningom. Många övningar som vi tar upp i markarbetet ckså grundläggande för ridning. Gör man dem väl så kommer ridningen att fungera bra. Övningarna tar man sen med sej upp på hästryggen. Det finns en rad olika typer av ryttare. Detta är något som alla kan ha nytta av,oavsett gren.  

 

 

 
info©Freshway.se